С/д _V T10_Y018_3030-6SMD-1,4W 12V CANBUS nonpolar White